C3W Color Night Vision: Camera ghi hình màu ban đêm, tính năng chủ động phòng vệ